Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår gjeldende til 30.06.2017

Abonnementsvilkår gjeldende fra 01.07.2017 – Gjelder også for alle nye kunder som har bestilt bredbåndsabonnement fra og med 19.05.2017

Følgende endringer er gjort:

15.6 – Oppsigelse/Bindingstid

“Privatkunder kan si opp tjenesten innenfor bindingstid mot et bruddgebyr som tilsvarer 80% av gjenstående abonnementsavgift innenfor bindingstiden”

24 og 30 – Eiendomsrett til utstyr

“Kunden belastes månedlig utstyrsleie iht gjeldende prisliste”