Best på bredbånd i distriktene

Breiband.no jobber for at alle kan bo og drive næring hvor de vil i Norge, og likevel ha tilgang til godt bredbånd. Det er en kjennsgjerning av bredbåndstilbudet ofte er mangelfullt i distriktene sammenlignet med byene. Vi tar tak i bredbåndsløftet og jobber for at alle skal få tilgang til raskt Internett.

Satellitt og antennebasert bredbånd

Vi har over 1300 senderstasjoner i Norge som er tilknyttet fiberbredbånd. Senderne er plassert i master, stolper, vanntårn, låver og andre plasseringer med god utsikt, som dekker 140 kommuner med trådløst Antennebredbånd på inntil 15 km avstand. Alt du trenger er en liten mottaker på veggen og fri sikt til senderen. I tillegg bygger vi ut Antennebredbånd Premium, som baserer seg på siste generasjon trådløs teknologi med enda mer fart.

Antenne

I tillegg leverer vi Satellittbredbånd over hele Skandinavia. Med en vanlig parabolantenne levert fra oss, kan du få raskt bredbånd. Du trenger ingen annen bredbåndslinje i tillegg, slik man måtte for mange år siden. Og om du vil, kan du koble på TV-utstyret ditt og få IP-telefon i tillegg. så får du bredbånd, TV og telefoni i en og samme løsning.

slider01

.

Prosjekter

Mangler du godt bredbånd? Vi vil høre fra deg. Alle våre utbyggingsprosjekter har vært basert på interessen vi mottar. Breiband.no bygger gjerne ut i områder et stykke fra sentrum, med spredt bebyggelse og ofte i ulendt terreng.

Der hvor det blir for dyrt å levere fiber, er antennebredbånd er ofte en god løsning. Vi utvider bredbåndsdekningen vår for helt ned til 5-10 husstander. Meld interesse i dag.

MELD INTERESSE