Installasjonshjelp satellittbredbånd

Ønsker du installasjon gjort av montør, ta kontakt med din nærmeste forhandler.

Installasjonsvideo
Videoen er noe avvikende for hvordan bruksanvisningen beskriver installasjonen, men stort sett lik.  Vi anbefaler at du ser videoen på forhånd før monteringen for å få en oversikt. Deretter kan du følge bruksanvisningen, og ta videoen til hjelp dersom du skulle ha spørsmål underveis.